دروس نیمسال دوم ۹۷-۹۶ رشته تاسیسات الکتریکی (کارادنی)

بسمه تعالی دانشجویان محترم کاردانی تاسیسات الکتریکی لطفا مطابق ترم فایل دروس نیمسال اول ۹۷-۹۶ را دانلود فرمایید.  این برنامه حدودی است و ممکن است تغییرات داشته باشد و ملاک اصلی برنامه در سایت ناد می باشد.   ترم اول کاردانی تاسیسات الکتریکی ترم دوم کاردانی تاسیسات الکتریکی ترم سوم کاردانی تاسیسات الکتریکی ترم چهارم […]

By حسینعلی علینژاد | مطالب درسی
DETAIL

دروس نیمسال دوم ۹۷-۹۶ رشته برق صنعتی (کاردانی)

بسمه تعالی دانشجویان محترم کاردانی برق صنعتی لطفا مطابق ترم فایل دروس ترم دوم ۹۵-۹۶ را دانلود فرمایید.  این برنامه حدودی است و ممکن است تغییرات داشته باشد و ملاک اصلی برنامه در سایت ناد می باشد. ترم اول کاردانی برق صنعتی ترم دوم کاردانی برق صنعتی ترم سوم کاردانی برق صنعتی ترم چهارم کاردانی برق […]

By حسینعلی علینژاد | مطالب درسی
DETAIL

دروس نیمسال دوم ۹۷-۹۶ رشته مهندسی برق قدرت (کارشناسی)

بسمه تعالی دانشجویان محترم کارشناسی برق قدرت لطفا مطابق ترم فایل دروس نیمسال اول ۹۷-۹۶ را دانلود فرمایید.  این برنامه حدودی است و ممکن است تغییرات داشته باشد و ملاک اصلی برنامه در سایت ناد می باشد. ترم اول کارشناسی برق قدرت ترم دوم کارشناسی برق قدرت ترم سوم کارشناسی برق قدرت ترم چهارم کارشناسی […]

By حسینعلی علینژاد | مطالب درسی
DETAIL

دروس نیمسال دوم ۹۷-۹۶ رشته مهندسی شبکه انتقال توزیع( کارشناسی)

بسمه تعالی دانشجویان محترم کارشناسی شبکه انتقال توزیع لطفا مطابق ترم فایل دروس نیمسال اول ۹۷-۹۶ را دانلود فرمایید.  این برنامه حدودی است و ممکن است تغییرات داشته باشد و ملاک اصلی برنامه در سایت ناد می باشد. ترم اول کارشناسی شبکه انتقال توزیع ترم دوم کارشناسی شبکه انتقال توزیع ترم سوم کارشناسی شبکه انتقال توزیع […]

By حسینعلی علینژاد | مطالب درسی
DETAIL

دروس نیمسال دوم ۹۷-۹۶ رشته مهندسی کنترل ابزاردقیق (کارشناسی)

بسمه تعالی دانشجویان محترم کارشناسی کنترل ابزار دقیق لطفا مطابق ترم فایل دروس نیمسال اول ۹۷-۹۶ را دانلود فرمایید.  این برنامه حدودی است و ممکن است تغییرات داشته باشد و ملاک اصلی برنامه در سایت ناد می باشد. ترم اول کارشناسی کنترل ابزار دقیق ترم دوم کارشناسی کنترل ابزار دقیق ترم سوم کارشناسی کنترل ابزار دقیق […]

By حسینعلی علینژاد | مطالب درسی
DETAIL
فروردین
۲۸

تمرینات کتاب طراحی دیجیتال موریس مانو

دانشجویان  جهت دانلود تمرینات ۷ فصل کتاب طراحی دیجیتال موریس مانو از لینک های زیر انجام دهید.     فصل اول   فصل دوم   فصل سوم   فصل چهارم   فصل پنجم   فصل ششم   فصل هفتم

By ایمان عزیزی | اخبار . دانلود جزوه . مطالب درسی
DETAIL
بهمن
۰۱

آشنایی با سیستم اعلام حریق

چکیده امروزه در صنعت ساختمان اهداف ساخت به سویی می رود تا با تغیرات جزیی و استفاده بهینه از امکانات موجود بهترین فضا را جهت پیشگیری از خطرات و کاهش ریسک پذیری در ساختمان فراهم آورد. در این نقطه نقش مهندسین در ساخت و سازها متمایز از سایر افراد می باشد، بگونه ای که در […]

By ایمان عزیزی | مطالب درسی
DETAIL
\