نتیجه بررسی پروپوزال ۹۷۱

باسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان میرساند که آن تعداد پروپوزال پروژه دانشجویان کارشناسی (کنترل – برق قدرت و انتقال و توزیع) که تحویل گروه گردید مورد بررسی قرار گرفت که بشرح ذیل اعلام میگردد..

  • دانشجویانی که تا کنون به استاد راهنما تعیین شده مراجعه نکردن تا روز شنبه ۲۰ تیر فرصت دارند به اساتید راهنما خود مراجعه و نسبت به تکمیل فرم پروپوزال اقدام نمایند..
  • دانشجویانی عنوان پروژه ایشان تائید نشد نسبت به تعیین موضوع جدید اقدام نمایند
  • دانشجویانی که پروژه ایشان تائید ولی فرم انها نیاز به اصلاح دارد که بعد اصلاح مجددا از استاد راهنما امضاء گرفته و فرم را تحویل گروه نمایند.

تذکر:

  • بعضی از استاد در جلسه دفاعیه که جدول آن در کانال گروه برق موجود است در دانشکده حضور دارند.
  • .ضمنا تحویل پروپوزال روز یکشنبه ۳۱ تیر میباشد
  • تانید نهایی بعداز اصلاح فرمها به ایمیل دانشجو ارسال میگردد.

گروه برق ۲۵/۴/۹۷

pdf-icon