دانلود جدول دروس رشته ها

برای دریافت جدول دروس رشته کاردانی برق صنعتی بر روی لینک زیرکلیک کنید.

pdf-icon

برای دریافت جدول دروس رشته کاردانی تاسیسات الکتریکی بر روی لینک زیر کلیک کنید.

pdf-icon

برای دریافت جدول دروس رشته کاردانی برق قدرت بر روی لینک زیر کلیک کنید.

pdf-icon

برای دریافت جدول دروس رشته کاردانی برق انتقال بر روی لینک زیر کلیک کنید.

pdf-icon

برای دریافت جدول دروس رشته کاردانی برق کنترل بر روی لینک زیر کلیک کنید.

pdf-icon