لیست اسانتید پروژه ۹۸۱

باسمه تعالی
ایمیل و روزهای حضور اساتیدی که در نیمسال اول ۹۹-۹۸ واحد پروژه ارائه می دهند
دانشجویان تا ۳۱ اردیبهشت ۹۸ به اساتید راهنما مراجعه و فرم پروپوزال تکمیل و تحویل گروه نمایند.
جهت مشاهد لیست اساتید اینجا را کلیک کنید.
جهت دریافت فرم پروپوزال به سایت گروه برق DETS.IR مراجعه نمائید.