قابل توجه دانشجویان کارشناسی ( برق قدرت – کنترل ابزار دقیق)

 

باسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ( برق قدرت – کنترل ابزار دقیق)

جهت انتخاب استاد راهنما پروژه در ساعات اعلام شده به اساتید مراجعه نمایند.

ردیف نام استاد راهنما روزهای حضور در دانشکده شماره کلاس
۱ دکتر احمدی چهارشنبه ۱۵ الی۱۸ iraj.ahmadi@b-iust.ac.ir ۱۰۱
۲ دکتر اصغرپور یکشنبه ۸ الی ۱۷asgharpour.alamdari@gmail.com ۳۰۴
۳ دکتر ایلکا سه شنبه ۸ الی ۱۸Reza.ilka@yahoo.com ۵۰۲
۴ دکتر آزادی دوشنبه و سه شنبه  ۱۶ الی ۳۰/۱۸azadi.edu@gmail.com ۳۰۴
۵ دکتر زارع یکشنبه و دوشنبه ۸ الی ۱۴ ebrahim.zare.juybari@gmail.com ۳۰۳
۶ دکتر عابدی شنبه – یکشنبه و سه شنبه ۱۵ الی ۱۸Abedi@gmx.it ۳۰۷
۷ دکتر فاضلی سه شنبه ۸ الی ۱۸Abelouei@yahoo.com ۳۰۶
۸ دکتر میرزائی شنبه ۸ الی ۳۰/۱۱- سه شنبه ۱۶ الی ۱۹ mirzaie@nit.ac.ir ۳۰۲
۹ مهندس ابراهیمی یکشنبه وسه شنبه ۸ الی ۱۳Esfandyar.ebrahimi@gmail.com ۳۱۲
۱۰ مهندس عاشوری یکشنبه  و دوشنبه ۸ الی ۱۷Ashuiramin@gmail.com ۳۰۳
۱۱ مهندس محبی شنبه -دوشنبه و سه شنبه ۱۵الی ۱۸ m.mohebbi.pars@gmail.com ۳۰۱
۱۲ مهندس موحدی یکشنبه ۸ الی ۱۸ mn.mehdi@gmail.com ۳۱۰

مراحل اخذ پروژه:

۱ – حضور در جلسه اول شروع ترم دوم ۹۵-۹۴ روز دوشنبه ساعت ۳۰/۱۱ در کلاس ۳۰۷

۲- انتخاب استاد راهنما و هماهنگی با ایشان در تعیین موضوع پروژه

۳- تکمیل فرمهای مربوط به پروپوزال و اخذ امضاء استاد راهنما

۴ – تحویل فرمهای مربوطه به واحد پژوهش جهت تصویب در گروه برق

۵- مراجعه دانشجو به ایمیل  خود جهت روشن شدن تائید یا عدم تائید پروژه .

تذکرات :

۱- درصورت عدم شرکت دانشجو در جلسه اول شروع ترم  گروه راسا معرفی به استاد راهنم امینماید .

۲ -جلسه گروه بمنظور تصویب موضوعات پروژه دانشجویان، دوشنبه­های هر هفته بمدت یک­ماه وبعد از آن  در اولین دوشنبه هر ماه برگذار می­گردد. بدیهی است عدم تحویل بموقع فرم­های مذکور بعهده دانشجو خواهد بود.

۳- نظر به آئین نامه آموزشی مبنی بر زمان تحویل پروژه پایانی حداکثر تا ۴۵ روز بعد از آخرین امتحان نیمسالی که واحد پروژه را اخذ می­نمایند می­باشد، دانشجویان ذینفع بایستی ۲۰ روز به پایان مهلت قانونی با هماهنگی استاد راهنما مستندات ( CD – پروژه ساخته شده و..) را آماده و تحویل واحد پژوهش داده تا جهت هماهنگی و دعوت از اساتید داور  بمنظور شرکت در جلسه دفاعیه اقدام لازم بعمل آید.

۳- جهت دفاعیه فرم درخواست دفاعیه را از سایت http://dets.ir مراجعه کنید.

۳- بدیهی است که عواقب ناشی از عدم رعایت زمان­بندی  بعهده دانشجو بوده و واحد پروژه ایشان مردد و مجددا در اولین نیمسال بایستی اخذ گردد.

گروه برق

 

پاسخ دهید