قابل توجه دانشجویان رشته برق

باسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان رشته برق

دانشجویان ورودی ٩٢و ٩٣ و قبل از آن جهت تکمیل فرم  پیش ثبت نام تا ١٠آبان ماه٩۴ اقدام نمایند بدیهی است دانشجویانی که فرم مذکور اقدام ننمایند مجاز به اخذ واحد در نیمسال دوم ٩۵-٩۴ نخواهند بود.

دانشجویانی که در ترم بعد کمتر از سه عنوان درسی هم دارند بایستی فرم مذکور را تکمیل نمایند.

جهت دریافت فرم اینجا را کلیک کنید.

بعد از تکمیل فرم مذکور آنرا تحویل مدیر گروه و یا به آدرس ایمیل  زیر  ارسال کنید.

Alinezhad.tvu.ac@gmail.com

 

پاسخ دهید