فرم‏‏ها دفاعیه پروژه کارشناسی

برای دریافت فرم‏های مربوط دفاعیه پروژه کارشناسی رشته برق فایل PDF اینجا را کلیک و برای دریافت فایل word اینجا را کلیک کنید
دانشجویان می‎‏بایستی فرم های شماره ۱ تا ۳ را تایپ شده تحویل گروه نمایند.