زمان حذف و اضافه نیمسال دوم

قابل توجه دانشجویان رشته برق دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری

« بازه زمانی حذف و اضافه نیمسال دوم ۱۳۹۴ »

پنج شنبه ۲۹/۱۱/۱۳۹۴

از ساعت ۸ لغایت ۱۰     ورودی ۹۲۲ و قبل از آن

از ساعت ۱۰ لغایت ۱۳     ورودی ۹۳۱

از ساعت ۱۳ لغایت ۱۷     ورودی ۹۳۲

از ساعت ۱۷ لغایت ۲۱     ورودی ۹۴۱

از ساعت ۲۱ لغایت ۸ صبح فردا     کلیه ورودی ها

تذکر: با توجه به اعلام اداره آموزش دانشجویان محترم می توانند سه درس از دروس انتخابی را حذف نموده و بصورت دلخواه و بدون محدودیت تا سقف مجاز قانونی، انتخاب درس جدید نمایند.