جدول دروس رشته های برق دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری

برای دریافت جدول دروس رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل – ابزار دقیق اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت  جدول دروس رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق- قدرت اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت جدول دروس رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق-شبکه های انتقال وتوزیع اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت جدول دروس رشته کاردانی برق صنعتی اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت جدول دروس رشته کاردانی تاسیسات الکتریکی   اینجا را کلیک کنید.

پاسخ دهید