ارتباط با ما

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

ایمیل شما

شماره موبایل

موضوع

پیام شما

آدرس : مازندران، ساری، بلوار خزر، طبرستان، خیابان شهید مطهری
تلفن : ۰۱۱۳۳۲۴۸۰۱۳
دورنگار : ۰۱۱۳۳۲۴۷۶۷۳
رایانامه : portal@saritc.ac.ir