اخبار

آخرین مطالب

No thumbnail available

اطلاعیه بسیار مهم در خصوص انتخاب واحد 971

باسمه تعالی اطلاعیه مهم گروه برق در خصوص انتخاب واحد نیمسال اول 97-98 دانشجویان رشته برق به موارد زیر در زمان انتخاب واحد توجه نمایند: ۱-هر دانشجو می¬تواند حداکثر ۲۰ واحد اخذ نماید مگر در موارد زیر: الف) معدل نیمسال گذشته بالاتر از ۱۷ شده که در آن¬صورت با رعایت پیشنیازی با مجوز استاد راهنما[...]

No thumbnail available

برنامه ترم بندی 971 رشته کارشناسی انتقال

برای مشاهده برنامه ترم اول کارشناسی انتقال اینجا را کلیک کنید. برای مشاهده برنامه ترم دوم کارشناسی انتقال اینجا را کلیک کنید. برای مشاهده برنامه ترم سوم کارشناسی انتقال اینجا را کلیک کنید. برای مشاهده برنامه ترم چهارم کارشناسی انتقال اینجا را کلیک کنید[...]

No thumbnail available

برنامه ترم بندی 971 رشته کارشناسی کنترل

برای مشاهده برنامه ترم اول کارشناسی کنترل اینجا را کلیک کنید. برای مشاهده برنامه ترم دوم کارشناسی کنترل اینجا را کلیک کنید. برای مشاهده برنامه ترم سوم کارشناسی کنترل اینجا را کلیک کنید. برای مشاهده برنامه ترم چهارم کارشناسی کنترل اینجا را کلیک کنید.[...]

No thumbnail available

برنامه ترم بندی 971 رشته تاسیسات الکتریکی

برای مشاهده برنامه ترم اول تاسیسات الکتریکی اینجا را کلیک کنید. برای مشاهده برنامه ترم دوم تاسیسات الکتریکی اینجا را کلیک کنید. برای مشاهده برنامه ترم سوم تاسیسات الکتریکی اینجا را کلیک کنید. برای مشاهده برنامه ترم چهارم تاسیسات الکتریکی اینجا را کلیک کنید.[...]

No thumbnail available

برنامه ترم بندی 971 رشته برق صنعتی

برای مشاهده برنامه ترم اول برق صنعتی اینجا را کلیک کنید. برای مشاهده برنامه ترم دوم برق صنعتی اینجا را کلیک کنید. برای مشاهده برنامه ترم سوم برق صنعتی اینجا را کلیک کنید. برای مشاهده برنامه ترم چهارم برق صنعتی اینجا را کلیک کنید.[...]

اخبار

فرم ها

دانلود مقاله

اخبار برق

RSS اخبار صنعت و تکنولوژی برق